Retorik

Retorik handlar om konsten att väcka intresse, övertyga och beröra människor. Retorik är otroligt mycket mer än att tala inför publik eller att hålla uppskattade tal. Retorik är grunden i all mänsklig kommunikation.

Klassisk retorik

Retorik är en vetenskap och samling praktiska tekniker om hur man skapar framgångsrik kommunikation. Grunden till retoriken som vetenskap, den klassiska retoriken, lades för nästan 2 500 år sedan i det antika Grekland.

 

Modern retorik

I dag har människor möjlighet att nå tusentals eller rent av miljontals människor samtidigt. De gamla grekerna talade inför människor som fanns på plats. Tekniska uppfinningar som tv, radio och internet har skapat fantastiska möjligheter för människor att nå ut med budskap till många människor samtidigt, något som de gamla grekerna aldrig hade möjlighet till.

Användningen av tekniska hjälpmedel ställer dock särskilda krav på användaren, för att ett framförande ska bli bra. Därför kan vi tala om modern retorik, en retorik med tekniker som de gamla grekerna och romarna aldrig behövde bekymra sig över, som fel sladdar till projektorn, trasiga glödlampor under presentationen eller att mobiltelefonen ringer under en viktig presentation.

Retoriska termer »

 

www.retorik24.se
Kurser och utbildningar inom retorik, presentationsteknik, förhandlingsteknik och strategisk kommunikation.