Citat av och om kungar, drottningar, prinsar och prinsessor.

Kungliga citat: Bevingade ord uppmärksammade i media

Sagt av kungligheter i välkända citat

Mina barn är inte kungliga, de råkar bara ha drottningen som moster.
Prinsessan Margaret

 

Det kommer inga stekta sparvar flygande om du inte själv bemödar dig om att göra ditt bästa.

Kung Carl XVI Gustaf

 

Jag upplever det ... som ett mer öppet land än något annat man kan tänka sig.
Kung Carl XVI Gustaf om Brunei

 

Han har ju kolossal närhet till folket /... / Han handskakar 20 000 två dagar i följd.

Kung Carl XVI GustaF om sultanen i Brunei

 

Kära Örebroare!
Kung Carl XVI Gustav håller tal i Arboga, 1985

 

Sveriges kung tycker till om dokusåpor:

Jag blir så irriterad. Allt går ut på att man skall knäcka den andre. Så skall det inte vara i samhället. Samhället bygger ju på att man skall hjälpa varandra och att den svage skall hjälpas och tas om hand. Man skall lyfta upp och stötta i stället, dessa tv-program är fullständigt vansinnigt obegripliga.
Kung Carl XVI Gustaf, i en intervju i tidningen GP 2009. I intervjun säger också kungen:

Det finns så många duktiga ungdomar som inte syns. Goda krafter och förebilder som andra kan se upp till och tänka "kan han eller hon göra det där så kan ju jag".

 

De flesta politiker studerar tidningsrubrikerna på morgonen och fattar med utgångspunkt från dem sina beslut.

Prins Hassan bin Tala

 

Den som håller sig väl med alla är icke vän med någon.

Drottning Kristina

 

Nöjen som varar för länge upphör att vara nöjen.

Drottning Kristina

 

Sveriges kung ser scoutrörelsen som viktig för fostran och ledarskap:
Man leker fram de goda egenskaperna från tidig ålder med det som kan uppfattas som idiotiska, dumma små lekar men som är pedagogiskt väl genomtänkta och där också små problem löses i grupp och där ingen lämnas utanför.
Kung Carl XVI Gustaf, i en intervju i tidningen GP 2009.

Fler citat: Citat ur massmedia

 

www.retorik24.se
Kurser och utbildningar inom retorik, presentationsteknik, förhandlingsteknik och strategisk kommunikation.