Retoriska termer och strategier för framgångsrik kommunikation

Retoriken är ett gammalt vetenskapligt ämne med en terminologi som beskriver olika strategier som påverkar hur budskap bättre kan få den effekt som eftersträvas. Retorik 24 ger exempel på retoriska begrepp från den klassiska retoriken, lika användbara då som nu.

áctio  – framförandet av ett tal, avser särskilt gester och kroppsspråk.

anafor – upprepning av ett ord eller en ordgrupp i början av satser eller meningar som följer på varandra. Anaforen tillhör något som kallas för de retoriska figurerna.

delectáre – (verb) – behaga, roa mottagarna och väcka deras sympati. Delectáre är en av talarens huvuduppgifter.

figur – verkan av en förändring i ordens yttre anordning. En ordfigur kan vara en anafor, epifor och klimax. Tankefigurer är till exempel antites, evedentia och sentens. Troper och figurer har till uppgift att göra en framställning mer åskådlig genom en språklig form som får en omedelbar och stark effekt på mottagarna.

 

www.retorik24.se
Kurser och utbildningar inom retorik, presentationsteknik, förhandlingsteknik och strategisk kommunikation.