Retoriken och språket

 

 

Språket: Det nya klassmärket

”Modersmålet är en miljöfaktor. Ser vi på vårt svenska språk, finner vi att det innehåller cirka 120 000 allmänna ord. Det är det antal som tas upp i Svenska akademiens ordlista (elfte upplagan 1986; utpräglade fakcord finns inte med). Ser vi till den verklighet som människor lever i, finner vi olika miljöer, där man rör sig med allt från cirka 800 olika ord till 100 000.

 

I många hem varken har eller läser man dagligen någon tidning. I många hem finns ingen roman och ingen facklitteratur. (Vissa forskare hävdar att 60 procent av svenskarna aldrig – eller mycket sällan – läser någon bok.) I många hem talar man sällan med varandra – och då man gör det, rör resonemangen konkreta ting i omgivningen eller de vardagliga överlevnadsproblemen. Man pratar om mat, hyra, kläder, kroppsfunktioner och hur man skall förlfytta sig till exempelvis jobbet. Det är i denna miljö, som grunden till modersmålsfattigdom läggs. Det är här som de barn, vilka drabbas av modersmålsfattigdom eller funktionell analfabetism, föds och tillbringar sin uppväxttid. De för sitt handipatt med sig ut i livet och ger det ofta i arb till nästa generation.

 

Vad är en funktionell analfabet? Termen har igen preciserad definition. I denna bok används den om människor av svensk härkomst, som efter avslutad obligatorisk skolgång har så svaga kunskaper och färdigheter i sitt svenska modersmål, att de inte klarar av att läsa och förstå t.ex. en arbetsinstruktion. De har inte läst och kommer heller aldrig att läsa en roman. Serietidningar med pratbubblor, Mitt livs novell o.s.v blir därför oftast deras litteratur. De har stora svårigheter att själva skriva en längre, korrekt mening. De har problem med att förstå talad svenska på sakprosans nivå och att själva uttrycka sig klart och korrekt.”

Ur boken: Det nya klassmärket, sid 44.

Boktips för dig som vill läsa om retorik, förhandlingsteknik,  argumentationsteknik och debatteknik

Retorik eller konsten att övertyga 

Av Kurt Johannesson. Utgivningsår 2003.

(ISBN: 91-7263-368-9)

Retorik

Redaktörer: Annika Afzelius, Richard Nordberg och Bo Renberg. Utgivningsår 2003.

(ISBN: 91-27-63392-6)

Retorik

Av Jan Lindhardt. Översatt av José Luis Ramirez. Utgivningsår 2005.

(ISBN: 91-975226-0-0)

Retorik eller konsten att övertyga

Av Kurt Johannesson. Utgivningsår 1998.

(ISBN: 91-1-300393-3)

Talande kvinnor: kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key

Av Brigitte Mral. Utgivningsår 1999.

(ISBN: 91-578-0309-9)

Retorik: konsten att välja språk konstruktivt: retorik för lärare på kursen Kommunikation i didaktisk praktik

Av Anders Sigrell. Utgivningsår 2007.

(ISBN: 978-91-7264-472-4)

Retorik och juridik: teori och metod

Av Mikael Persson. Utgivningsår 2007.

(ISBN: 91-974195-4-0)

Konsten att tala: handbok i praktisk retorik

Övningsbok i praktisk retorik. Utgivningsår 1992.

(ISBN: 91-44-35511-4)

 

www.retorik24.se
Kurser och utbildningar inom retorik, presentationsteknik, förhandlingsteknik och strategisk kommunikation.